יום ב', ב’ בטבת תשע”ט

סימולציות מתמטיות עקרונות התכנון של סימולציית ה- Phet מבוססי מחקר על אופן הלמידה של תלמידים (Bransford et al., 2000) עקרונות השימוש: א. שימוש באנלוגיה להבנה: התלמידים משתמשים באנלוגיות בסימניות כדי להבין את התופעות הלא מוכרות. ייצוגים ממלאים תפקיד מפתח בשימוש באנלוגיה. ב. סימולציות ככלי לשינוי נורמות בכיתה: הסימולציות מעוצבות על ידי נורמות מדעיות חברתיות, אך ניתן להשתמש בהם גם לשינוי הנורמות המסורתיות של האופן שבו התלמידים עוסקים בכיתה. ג. תכונות ספציפיות של סימולציות המקדמות למידה ועיסוק בחקר: עקרונות התכנון הופכים אותם לכלי עבודה פרודוקטיביים למעורבות תלמידים. ד. שילוב סימולציות לתוך שיעורי הבית: סימולציות יש תכונות ייחודיות שאינן זמינות ברוב כלי למידה (אינטראקטיביות, אנימציה, משוב דינמי, לאפשר חקירה פרודוקטיבי) סימולציות ככלי לשינוי נורמות בכיתה: סימס מעוצבים על ידי נורמות מדעיות חברתיות, אך ניתן להשתמש בהם גם לשינוי הנורמות המסורתיות של האופן שבו התלמידים עוסקים בכיתה. תכונות ספציפיות של סימס המקדמות למידה ועיסוק בחקר: עקרונות התכנון שלנו מזהים מאפיינים מרכזיים של סימס, שהופכים אותם לכלי עבודה פרודוקטיביים למעורבות תלמידים. כעת אנו רוצים ללמוד בפירוט כיצד כל תכונה משפיעה על הבנת התלמידים. שילוב סימולציות לתוך שיעורי הבית: סימולציות יש תכונות ייחודיות שאינן זמינות ברוב כלי למידה (אינטראקטיביות, אנימציה, משוב דינמי, לאפשר חקירה פרודוקטיבי)

 
 
החיים בעין מתמטית-תשע"ז
מבית המפמ"ר
דפים שבועיים לכיתה ח'
היערכות למיצ"ב תשע"ח
תוכנית הלימודים
תוכניות ארציות
מאגר דפים חודשיים
יוזמות מחוזית ובית ספריות
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה
כלים מתמטיים דינמיים שיתופיים  
אוריינות מתמטית
בואו נשחק מתמטיקה
מתנות קטנות- מאת ניצה שיאון
אתרי תוכן במתמטיקה
ספקי תוכן
"תמונה בעין מתמטית" תשע"ה
תוצרי תחרות "בעין מתמטית"-תשע"ד
עתודה מדעית טכנולוגית
למידה בשעת חירום