יום ב', ב’ בטבת תשע”ט

המלצות לעבודה עם משימות אוריינות מתוקשבות המלצות לעבודה עם משימות אוריינות מתוקשבות - חשוון.docx המלצות לעבודה עם משימות אוריינות מתוקשבות - כסלו.docx המלצות לעבודה עם משימות אוריינות מתוקשבות - טבת

 
 
החיים בעין מתמטית-תשע"ז
מבית המפמ"ר
דפים שבועיים לכיתה ח'
היערכות למיצ"ב תשע"ח
תוכנית הלימודים
תוכניות ארציות
מאגר דפים חודשיים
יוזמות מחוזית ובית ספריות
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה
אוריינות מתמטית
בואו נשחק מתמטיקה
מתנות קטנות- מאת ניצה שיאון
אתרי תוכן במתמטיקה
ספקי תוכן
"תמונה בעין מתמטית" תשע"ה
תוצרי תחרות "בעין מתמטית"-תשע"ד
עתודה מדעית טכנולוגית
למידה בשעת חירום