יום ב', ב’ בטבת תשע”ט

1. מתמטיקה משולבת יש צורך להירשם לאתר. א. שאלונים מקוונים מסכמים לכיתה ז בנושאים: חוקיות, מעגל ועיגול, משוואות וביטויים, משולשים וזוויות, פונקציות וגרפים ב. שאלונים מקוונים מסכמים לכיתה ח בנושאים: בעיות תנועה, דמיון, חפיפת משולשים, מערכת משוואות, משוואות וביטויים, משולש שווה-שוקיים ותיכון במשולש, משפט פיתגורס. 2. עמקים, תבור האתר של מירטה לוין.

 
 
החיים בעין מתמטית-תשע"ז
מבית המפמ"ר
דפים שבועיים לכיתה ח'
היערכות למיצ"ב תשע"ח
תוכנית הלימודים
תוכניות ארציות
מאגר דפים חודשיים
יוזמות מחוזית ובית ספריות
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה
כלים מתמטיים דינמיים שיתופיים  
אוריינות מתמטית
בואו נשחק מתמטיקה
מתנות קטנות- מאת ניצה שיאון
אתרי תוכן במתמטיקה
ספקי תוכן
"תמונה בעין מתמטית" תשע"ה
תוצרי תחרות "בעין מתמטית"-תשע"ד
עתודה מדעית טכנולוגית
למידה בשעת חירום