יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט

1. מתמטיקה משולבת יש צורך להירשם לאתר. א. שאלונים מקוונים מסכמים לכיתה ז בנושאים: חוקיות, מעגל ועיגול, משוואות וביטויים, משולשים וזוויות, פונקציות וגרפים ב. שאלונים מקוונים מסכמים לכיתה ח בנושאים: בעיות תנועה, דמיון, חפיפת משולשים, מערכת משוואות, משוואות וביטויים, משולש שווה-שוקיים ותיכון במשולש, משפט פיתגורס. 2. עמקים, תבור האתר של מירטה לוין.

 
 
הודעות שוטפות
מבית המפמ"ר
דפי תרגול לכיתה ז'
דפי תרגול לכיתה ח'
מיצ"ב
דפי תרגול לשכבת ט'
עתודה מדעית טכנולוגית
יוזמות מחוזית ובית ספריות
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה
כלים מתמטיים דינמיים שיתופיים  
אוריינות מתמטית
אתרי תוכן במתמטיקה
בואו נשחק מתמטיקה
החיים בעין מתמטית
מתנות קטנות- מאת ניצה שיאון
ספקי תוכן
חגיגות יום הפאי במחוז מרכז
ארכיון
למידה בשעת חירום