יום א', יב’ בחשון תשע”ט
מבחנים מקוונים בכלים טכנולוגיים שונים. מורים המעוניינים לקבל את המבחנים ברמת עריכה נא לפנות אלי ביצירת קשר.

1. מבחן מקוון בפורמט של google form בנושא: מספרי, הכללה וחוקיות - אליאב זיו. 2. מבחן מקוון בפורמט של google form בנושא: חוקיות וביטויים אלגבריים - אליאב זיו. 3. מבחן מקוון בפורמט של googla form בנושא יחס- אליאב זיו. 4. מבחן מקוון בפורמט google form בנשא: זוויות קודקודיות, זוויות צמודות, חוצה זווית וסכום זוויות במשולש.- אליאב זיו 5. שימוש ב- kahoot- שאלות הכנה לקראת מבחן מיצ"ב כיתה ח' חלק א' - עומרי נווה. 6. שימוש ב- kahoot - מיצב מתמטיקה ח - עומרי נווה. 7. מבחנים מקוונים נוספים

 
 
החיים בעין מתמטית-תשע"ז
מבית המפמ"ר
דפים שבועיים לכיתה ח'
היערכות למיצ"ב תשע"ח
תוכנית הלימודים
תוכניות ארציות
מאגר דפים חודשיים
יוזמות מחוזית ובית ספריות
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה
אוריינות מתמטית
בואו נשחק מתמטיקה
מתנות קטנות- מאת ניצה שיאון
אתרי תוכן במתמטיקה
ספקי תוכן
"תמונה בעין מתמטית" תשע"ה
תוצרי תחרות "בעין מתמטית"-תשע"ד
עתודה מדעית טכנולוגית
למידה בשעת חירום