יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
אוריינות מתמטית מוגדרת על ידי (PISA 2000) כ"יכולת לזהות, להבין ולעסוק במתמטיקה תוך הפעלת שיקולי דעת המבוססים היטב בהקשר מתמטי בהתאם לצרכים אינדוידואליים, לחיים פרטיים ומקצועיים בעתיד, לחיים חברתיים עם עמיתים ולחיים כאזרח קונסטרוקטיבי, מעורב ורפלקטיבי". (OECD, 2003, p.20). הגדרה זו מהווה שימוש נרחב יותר של המתמטיקה בחיי התלמיד מעבר לביצוע אופרציות מתמטיות באופן אוטומטי.

אוריינות מתמטית לפי PISA, מתייחסת לתוכן, לתהליך ולסיטואציה בו המתמטיקה מוצגת: תוכן- מתייחס לידע מתמטי בבעיות שמתארות תופעות מתמטיות כלליות (”רעיונות גדולים") כגון חקר תופעות של שינוי וגדילה, הסקה כמותית ותובנה מתמטית. תהליך- מתייחס לניתוח מיומנויות מתמטיות כמו פתרון בעיות, כתיבת נימוקים מתמטיים, ותקשורת מתמטית. סיטואציה- מתייחס לסיטואציה המוצגת בקונטקסטים יום יומיים. סיטואציות אלו הן מגוונות, אישיות, לימודיות, מדעיות, חברתיות, תעסוקתיות וציבוריות. סיטואציות אילו שונות זו מזו במידת הקרבה לעולמו של התלמיד. כדי לפתח אוריינות מתמטית בקרב לומדים יש לתת משימות המייצגות את הסיטואציות שיחשפו אליהן בעולמם האמיתי, מפגישות אותם עם חיי היום יום והרלוונטיות לעולמם (OECD,2003) משימות אלו יאתגרו את הלומד ויזמנו לו מוטיבציה לפתרון הבעיה. פיתוח אוריינות מתמטית בסביבה מתוקשבת .pdf אוריינות מתמטית- משרד החינוך

 
 
החיים בעין מתמטית-תשע"ז
מבית המפמ"ר
דפים שבועיים לכיתה ח'
היערכות למיצ"ב תשע"ח
תוכנית הלימודים
תוכניות ארציות
מאגר דפים חודשיים
יוזמות מחוזית ובית ספריות
שילוב התקשוב בהוראת המתמטיקה
אוריינות מתמטית
בואו נשחק מתמטיקה
מתנות קטנות- מאת ניצה שיאון
אתרי תוכן במתמטיקה
ספקי תוכן
"תמונה בעין מתמטית" תשע"ה
תוצרי תחרות "בעין מתמטית"-תשע"ד
עתודה מדעית טכנולוגית
למידה בשעת חירום